FRIDA

Skeppsbyggmästare Simon Mårtensson klinkbyggde detta fartyg i ek o furu år 1899 vid Svineviken.

Under bygget köptes det av ett partrederi i Gåsö (2/2). Huvudredare blev kaptenen Benjamin Gustafsson, ibm.

Fartyget blev riggad till jakt och fick namnet "Frida".

Rederiet sålde sitt fartyg den 7/3 1907 till kaptenen Oskar Nilsson i Skärhamn. Han lät under sommaren 1916 inmontera en 20 hkr:s forogenmotor, varom dock ej anteckning kunde göras i fartygsregistret förrän under nästa ägares tid eller den 2/2 1917.

Samma dag köptes "Frida" av kaptenen Johan Frans Gottfrid Lurén, Lurö.

Sedan följde som ägare och därmed fartygets ändrade hemortsbeteckning:

från 10/6 1933, kapten Johan Viktor Larsson, Simonstorp Gestad.

från 23/8 1933, ett partrederi: sjömannen karl Thure Herbert Gravander, Gestad (2/2).

från 10/7 1936, ett patrederi: kapten Axel Ragnar Larsson, Frubacka Segerstad (3/3).

Jakten Frida mäter 24,94 net.reg.ton.

Efter en grundstötning 1936 drogs Frida in i Götviken utanför Älvenäs där hon sjönk på 4-6meters djup.

1994 fick Göran Viklund, Dykarn AB i Karlstad ett erbjudande från en dam att köpa en båt.

Hon visste inte mer om båten än att den låg på botten någonstans i Vänern.

Hon hade dock skeppspapperen på båten samt en del andra handlingar bl.a. lanterncertifikat.

Göran tyckte att papperen var intressanta och köpte båten. Sedan överlät han bärgningsrätten till "Dykarn Society" som är en

sportdykarklubb i Karlstad. Efter en hel del detektivarbete och efterforskning lyckades man finna vraket.

Vinchmotorn och huvudmotorn bärgades hösten 1995 av "Dykarn Society" och "Dykarn AB" i Karlstad.

Båda motorerna är tillverkade av Alfred Jonssons Motorfabrik i Lidköping.

Huvudmotorn är en encylindrig tändkulemotor med frislagsregulator på 20kkr.

Den var i förvånandsvärt gott skick efter nästan sextio år på sjöbotten och gick faktiskt att dra runt då den kom upp ur vattnet. Den kommer nu att ställas i ordning för att kunna startas.

Det mesta arbetet är rengöring och målning. Nästan inga delar har behövts bytas förutom några muttrar och packningar.

Motorn finns nu här hos Säffle Marinmotor Museum och är i princip körbar, återstår bara att koppla bränsle och vatten samt göra en kraftigare bädd.

Frida var troligen den första Vänerskutan som hade en motordriven vinch.

Det var en vanlig Jonsson marin tändkulemotor på ca 6 hkr som hade kopplats till den handvevade vinchen medelst kardanaxel och div kugghjul, även ankarvinchen blev kopplad till denna motor.

Tillbaka