Den största motorn som tillverkats i Säffle. Typ 647, 600hk. vid 350v/m. cyl.volym: 225,6lit. vikt 17ton.

Nästa bild?

Next picture?

Tillbaka till Sefflemotorn?

Back to the Seffle-engine?