Arbetare och tjänstemän vid fabriken 1938.

Worker and employers next to the faktory in 1938.

Tillbaka?

Back?