BOGSERTROSSEN


Informationsblad från "Föreningen för bevarandet av bogserbåten Rolf Seffle"

Utgåva 3, juli 1995


Bogsertrossen

Hög tid att komma med ett nytt informationsblad, då det hänt en hel del sedan sist. BB ROLF har dock tagit all tid i anspråk , så någon tid framför datorn har det ej blivit. Men här är nu nr:3, lite tjockare än vanligt.

Renoveringen.

När jag skrev förra utgåvan (i December förra året) så hade vi just lastat ur barlasten. Sedan fortsatte arbetet med att vi tvättade maskinrummet med en hetvattentvätt. Detta fick göras två gånger innan all gammal olja och fett var borta. All gammal träinredning i förpiken, aktersalongen samt maskinrummet revs ur. Sen var det dags för sandblästring. Vi började med förpiken, fortsatte sedan med makinrummet sedan alla tankar lossats och baxats fram så vi kunde koma åt bakom ordentligt. Och till sist aktersalongen. Efter blästringen så låg det ca 3,5 ton sand i båten som fick ösas ur. När vi blästrat, upptäckte vi några små rosthål på styrbordsidan i maskinrummet bakom arbetsbänken. Det var det gamla trädäcket som hade läckt in vatten så plåtarna hade rostat från insidan. Vi skar då bort all dålig plåt och svetsade dit ny, ca 1,5m2. Även i aktern på båda sidor där avbärarjärnet för bogserviren hade suttit skruvat genom däcket, hade det läckt med rostskador som följd. Två plåtar ca. 20x20cm fick svetsas dit.

Målning.

Förpiken grundades två gånger med zinkfosfatprimer, samt målades ytterligare två gånger med "silosmöring" en slags epoxifärg. Maskinrummet grundades och målades sedan två gånger med lackfärg, "bogserbåtsbrun" nedtill och vit upptill. I aktersalongen är det endast grundat än så länge. Tyvärr har det visat sig att grundfärgen har sugit till sig fukt med rostfläckar som följd. Vi blir troligen tvungna att blästra om en del i aktersalongen. När skrovet var målat invändigt började vi att lägga på 4m.m. plåt på hela båten.. Ovanpå plåten värmde vi fast en 5m.m. tjock asfaltsmatta, och ovanpå denna 65m.m. tjocka furuplankor. Den yttre plankan runt relingen är dock i ek, som vi sågade själva ur stockar från Värmlandsnäs. När däcket var lagt var det dags för nåtning. Ett tidsödande jobb där det gällde att vara säker på handen. Det gick till så att man först smälte becket i en kastrull och sedan hällde över det flytande becket i en specialgjord koppargryta som fick hållas varm med gasolbrännare. Den var försedd med hjul så den kunde föras längs däcksskarvarna samt med en pip med avstängningsventil så att man kunde reglera flödet.

Alu-jobb.

Den Första april fick vi hjälp av två stycken alujobbare. Så nu flöt arbetet även under veckorna, och första Maj fick vi även två ams-arbetare som skulle jobba hos oss i två månader.. När däcket var nåtat och skrapat kunde vi montera den nygjorda sargen samt rikta upp och sätta tillbaka räckjärnen runt om. På överbyggnad, styrhytten och skorstenen skars all dålig plåt bort och ersattes med ny. I alla spruckna ventiler byttes glasen och sedan var det dags för målning. När skorstenen var målad kunde vi hänga upp de nytillverkade "BAB"-märkena som gjorts exakt efter en gammal förebild som vi fick låna. En ny mast med den gamla som förebild har tillverkats under vintern, samt nya lanternfästen.

Rolf åter i sjön.

Den 4:e Juli på kvällen så åkte Rolf tillbaka i sitt rätta element. Till skillnad från upptagningen så gick sjösättningen helt utan missöden. När slipvagnen inte rullade längre så startade vi motorn för att backa till hjälp, men Rolf flöt av omedelbart och det visade sig att vattenlinjen kom ca 30cm ovan vattenytan. Dagen efter for vi ned till Lantmännens brygga och lastade ombord ca 4,5 ton barlast. Efter att ha fyllt tankarna med 5000 lit. diesel samt lastat ombord ytterligare 1,6 ton med barlast så flyter Rolf som vi vill ha den. När Rolf var sjösatt hade vi en vecka på oss för en sista finputsning innan det var dags för det första bogseringsuppdraget i samband med vikingaveckan.

Vikingaveckan.

Måndagen den 10 Juli var det så dags för det första uppdraget. Det gick ut på att bogsera tre vikingaskepp från Vänern till Säffle och sedan Arvika och åter. Vi lade ut från Sandviken strax före kl 0600 på morgonen. När vi kom ner till Säffle fick vi vänta ovanför kanalen på att en bogserbåt med en färja på väg upp skulle hinna ut ur kanalen. Det visade sig vara bogserbåten AXEL med Högsäterfärjan på släp. Den hade varit på vägverkets varv i Lysekil på reparation. Ägaren till AXEL visade sig vara en gammal Rolf-ägare, Lennart Sandinge från Lysekil. Han hade ROLF 1975-83. När han hade lagt till vid kajen så kom han ombord och inspekterade vår renovering., (Det blev godkänt). Sedan slussade vi och fortsatte ut till Sandön där "Vidfamne" med besättning väntade. Vi tog dom på släp och styrde mot Säffle. Vid Duse så låg vi så bra till i tidsschemat att vi gjorde ett extra varv runt Kvinnholmen, då det var mycket folk och båtar ute och tittade. Vid Stacka kom vikingaskeppen "Tor Viking"från Arvika och "Embla" från Norge ut och kopplades på i släpet. Emblas besättning bestod av bara kvinnliga medlemmar. På Ideberget stod en "viking" och blåste i ett gammalt bronshorn. Vi svarade naturligtvis med vårt signalhorn. Vid Kroksta möttes vi av "Olov Trätälja" (kommunalrådet Halvar Petterson) . Han skulle åka med ett av vikingaskeppen upp till Säffle. Det blev naturligtvis Embla som fick den äran. Vid slussen i Säffle var det kantat av folk som kommit för att titta på skeppen. Vi lade till vid kajen och vikingaskeppen drogs in i slussen och rodde sedan fram till Stenmagasinet där dom förtöjde. Landshövding Ingemar Eliasson höll välkomsttal och förklarae Vikingaveckan inledd. Rolf slussade också upp till Stenmagasinet där vi stannade till. När invigningsceremonierna var avslutade var det dags för förflyttning till bibliotekskajen. När vi dragit igång motorn, fick vi den stora äran att ha med landshövdingen samt kommunalrådet som passagerare. För att dom skulle få åka lite, gjorde vi en liten extra sväng innan vi lade till vid kajen. Där låg vi sedan och visade Rolf resten av dagen samt beskådade Emblas ljusceremoni på kvällen. En del av Rolfs besättning deltog även i "Vikingaolympiaden" som gick av stapeln i kanalparken. Även under tisdagen låg vi vid kajen och visade Rolf .I kanalparken fortsatte tävlingarna med bl. a. roddtävling i kanalen, en gren som Rolfs besättning lyckades vinna. Hur dom andra grenarna gick kanske vi ska tala tyst om. En gren var dock en diktningstävling där det gällde att på några minuter dikta något om Byälven. Här följer BB Rolfs bidrag:

Byälvens vatten så stilla flyter, På stranden står Halvar och byter, Trots att han inte är så ung, För en dag han vill vara kung, Då här var vikingars rike, var älven ett skitigt dike, Nu är den ren och fin, Så Kung Olov kan vattna sina svin, Engdahl kan här även bada, För att dämpa sin stora svada.

Kan Ni förstå varför den inte vann? Nåväl på Onsdag morgon kl 0600 avgick vi mot Arvika med de tre vikingaskeppen på släp. När vi passerade holmen "Holmen" så hälsades vi med salut från salutkanoner. Harefjorden låg spegelblank och vädret var otroligt vackert. I Nysäter stannade vi till ett tag, medan besättningarna gjorde strandhugg. Efter en stund gick resan vidare och överallt efter stränderna var folk ute och tittade och vinkade till oss. Vid Skasås kom ett TV- team ut för att åka med Vidfamne upp till Arvika. När vi kom ut på Glafsfjorden gjorde vi en sväng förbi Hillringsberg om var ROLFs hemmahamn mellan 1956-66. Kl 1500 lade vi till vid Blåsut där Arvika motorbåtsklubb har sin klubbstuga Då vi inte skulle vara i Arvika förrän kl 19 så blev det tid för bad och vila. Kl. 1800 avgick de tre vikingaskeppen för att medelst åror och segel ta sig in till Arvika. Vi avgick strax därpå och lade till vid kajen i Arvika för att se skeppen med fyllda segel komma in till kajen. Mycket folk även här som tog emot oss. Även i Arvika var intresset för ROLF stort. Vi fick bl.a. besökav förre skepparen på ROLF (1956-66) Göran Mattsson från Hillringsberg. Många Arvikabor mindes ROLFs och dom andra bogserbåtarnas framfart på Glafsfjorden. På Lördagen var det dags för återfärd, och då var även det fina vädret slut. Det regnade mest hela tiden. I Högsäter var det planerat en del aktiviteter, som dock gick i regnets tecken. Vi blev bjudna på vikingamat under hällande regn, men klarade oss relativt bra under presenningarna. Värre var det för den teatergrupp som under bar himmel framförde vikingasagan om Fritjof och Ingeborg. Dom kan inte ha haft en torr fläck på kroppen, men humöret var det inget fel på. Vid 1800 tiden avgick vi mot Säffle. I Nysäter lämnade vi de små skeppen Embla och Tor Viking som skulle tas upp och trailas hem. När vi kom ut på Harefjorden hade det mörknat ordentligt i regndiset, så vi fick användning av både radarn och strålkastaren. Kl 2400 lade vi dock helskinnade till vid kajen i Säffle. På söndagen bogserade vi Vidfamne till Floghall där dom skulle övernatta för att segla till Vänersborg tidigt på måndag morgon. ROLF återvände till Säffle och det första bogseruppdraget var avslutat.

Återstående arbeten.

Aktersalongen skall inredas, likaså förpiken. Panel till detta har vi låtit ett hyvleri hyvlat upp efter prov från ROLFs gamla inredning. Vi skall även bygga en toalett med septitank, samt montera in en färskvattentank. I aktersalongen skall det bli en u-soffa med kojplatser bakom ryggstöden och ett bord i mitten. I förpiken blir det två kojer. När detta är gjort kan vi renovera hytterna under styrhytten, samt klä styrhytt och pentry invändigt med träpanel. Elsystemet skall ses över och bytas ut där så är nödvändigt, (det mesta). En land - strömscentral för 220/380v försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare kommer också att installeras.

SPONSORER

Här följer en lista på personer och företag som hjälpt till med BB ROLFs renovering: (ej komplett) Trollhätte Kanal Säffle Kanal Godishuset Fyndhallen Stora Gruvön L. Rogne AB Vänerved AB Börje Högberg Svenska Herberts AB Åsab Åmål Stora Thimber AB Säffle Kommun Säffle Elverk Electrolux Constructor Electrolux Leisure Prod. Ahlmarks Bryngels Åkeri Höglunds Flak Eineviks Fordons El Henriks Färg Johanson & Söner Länsarbetsnämden Tomas Pettersson Leif Nilsson Bengt Lundgren Defab

Vi i föreningen ROLF vill tacka alla sponsorer för det fina stöd vi fått på olika sätt , det förutan hade vi ej kommit så långt som vi gjort idag. Vi vill även tacka alla stödmedlemmar vars bidrag och inte minst det moraliska stödet hjälpt oss mycket.

Márten

Vi kommer även i år att visa ROLF på Säfflemárten. Förra året fanns det nog en och annan som tvivlade på att det skulle kunna bli" båt" av Rolf med tanke på hur det såg ut.Därför är det roligt att visa att allting går, när alla viljor drar åt samma håll. Är vädret skapligt under marknadsdagarna kommer vi att köra några turer uppåt Harefjorden med Rolf, då stödmedlemmar kan få medfölja (ta med medlemmsbeviset). Avgångstiderna kommer att skyltas vid båten, och turen tar ca. en timme.

Nästa nr?

Tillbaka?