BOGSERTROSSEN


Informationsblad från "Föreningen för bevarandet av bogserbåten Rolf Seffle"

Utgåva 2 December 1994


Rolf på land.

Efter några helgers intensivt arbete med att förstärka slipen och slipvagnarna så kunde vi göra ett försök att dra upp Rolf den 29/10. Då vi kommit ungefär halvvägs upp så brast förbindelsestången mellan vagnarna. Den främre började då glida framåt utan att båten följde med så det var bara att släppa Rolf tillbaka i sjön igen, samt dra upp vagnarna för reparation. Nytt försök på Söndagen. Kommen ca tio meter från strandkanten så spårade den främre vagnen ur och blev stående på mittbalken. Där fick Rolf stå till nästa helg då arbetet fortsatte. Vi lyfte fören på Rolf med en 50 tons domkraft och kunde på så sätt få på vagnen på rälsen igen. Sedan gick allt som på "räls" tills de sista 10-15 meterna då det blev så mycket vire på trumman att spelet inte orkade riktigt. Men med draghjälp av en traktor så fick vi båten dit vi ville. När vi väl fått upp Rolf, visade det sig att den både stack djupare och var tyngre än vi hade fått uppgift om. Istället för 205 cm så gick den 230cm djupt, och istället för ca 40 ton så väger den nog mellan 50 och 60 ton. Inte undra på att det strulade en del med slipen. Men den 5/11 var Rolf tryggt på land och arbetet med renoveringen kunde börja.

Bra skick.

Det visade sig att skrovet var i mycket bättre skick än vi vågat hoppats på, och inga större arbeten på detta kommer att bli nödvändigt. I stort sett bara blästring och målning.

Renoveringen

Redan nästa helg fortsatte arbetet, och vi började med att vinterkonservera motorn, tappa av allt kylvatten m.m. Sedan fortsatte vi med att ta bort det gamla räcket ock brädgången. Nedgången till förpiken och skyligthen över maskinrummet monterades också bort.

Täckning.

Vi började med att hyra en byggställning som sattes upp runt hela båten. På denna byggde vi en stomme av plank och brädor som täcktes av presseningar. Sedan monterades ett antal lysrör upp så nu kan arbetet fortsätta oberoende av väder och vind. Nu kunde vi börja med att riva det gamla trädäcket, vilket inte var det lättaste. Särskilt den yttre ekplankan var nitad från alla håll och kanter. När däcket var borta så gick det ganska lätt att lasta ur barlasten, om man nu tycker att gjutjärnstackor på mellan 40 och 75kg är lätt. När vi räknade ihop tackorna blev det ca 10 ton totalt. Ungefär så långt har vi kommit idag (mitten av december).

Sponsorer.

Vi har fått ett fint gensvar när det gäller sponsorer, till idag följande:

Trollhätte kanal. Säffle Kanal. Godishuset. Fyndhallen. Gruvöns bruk. L.Rogne AB. Vänerved AB. Börje Högberg Säffle. Werlings konsulterande VVS-byrå AB. Säffle Elektriska AB. Flera är tacksamt välkomna. SeffleMârten. Som jag skrev i förra utskicket så blev visningen av Rolf på mârten succé, med många kontakter och nya stödmedlemmar. Det resulterade även i en artikel i NWT. Konstnären Leiif Holgersson satt under marknadsdagarna och målade en fin akvarell av Rolf som finns tillsammans med en artikel i Säffletidningens jubileumsbok "Vårt Säffle och bygden omkring". Den finns att köpa på Säffletidningens kontor. Rolf finns även med i Silvenska villan och Säffle fotoklubbs almanacka för 1995, även det taget på mârten.

Kommande arbeten.

Till att börja med skall maskinrummet rengöras med en hetvattentvätt. Sedan skall förpiken och "aktersalongen" (blivande) blästras och grundmålas, även delar av maskinrummet blästras. Hytterna under styrhytten kommer vi att lämna intakta tills vidare. Sedan kan vi börja svetsa på det nya plåtdäcket. På detta skall sedan läggas ett trädäck så utseendet återställs. Om detta kan ske i år vet vi inte ännu, det beror på bl.a. om vi kan få fram lämpligt torrt virke.

Brädgången och räcket skall lagas och riktas, och detta skall sedan återmonteras. Rostskadorna på däcksöverbyggnaden skall lagas och målas. I maskinrummet skall en ny (beg.) lysmaskin inmonteras, ett nytt värmesystem skall dras och elsystem ses över. När sen vårsolen lyser skall skrovet blästras och målas utvändigt och fram på försommaren skall vi förhoppningsvis kunna sjösätta igen. Återstående större jobb är: inredning av förpiken och aktersalongen, byggande av toalett och renovering av hytterna under styrhytten. Kent Olsson tel: 0533-12780

Nästa nr?

Tillbaka?