BOGSERTROSSEN


Informationsblad från "Föreningen för bevarandet av bogserbåten Rolf Seffle"

Utgåva 1, september 1994


SÄFFLE MÂRTEN

Visningen av BB ROLF på Mârten blev succé. Efter en regnig period så visade sig vädergudarna på sina allra bästa sidor på marknadsdagarna med idel solsken och skapligt varmt. Aldrig hade vi trott att en gammal bogserbåt kunde väcka sådant intresse. En jämn ström av folk både Fredag och Lördag kom och tittade, kommenterade frågade o.s.v. Många anmälde sig som stödmedlemmar eller lade ett bidrag till upp- rustningen, i lanternan vi hade som bössa. Lanternan hade Sture Thörner nytillverkat med en gammal som förebild, som det endast fanns fragment kvar utav .Glaset och mässing- skyltarna från den gamla var det enda som gick att använda. till den nya. Många av besökarna hade minnen av Rolf och dom anda båtarna som gick på älven förr. Ljudet från den gamla Seffle-motorn var som ljuv musik för de flesta. Kaffet och kakorna som Godishuset och Fyndhallen bjöd på gick åt som smör i solsken. Vi fick många värdefulla upplysningar om Rolfs tidigare öden .

BOGSERTROSSEN

Under ovanstående namn kommer vi då och då skicka ut information om vad som händer med BB ROLF och föreningens aktiviteter.

Tanken är att medlemmar och stödmedlemmar som ej har möjlighet att deltaga ändå ska få lite information om vad som sker inom föreningen.. Vi kommer även att redovisa vad vi planerar göra med Rolf allt eftersom planeringsarbetet fortskrider. Även Rolfs tidigare historia, i den mån vi får fram denna kommer vi att skriva om.

DE NÄRMASTE PLANERNA

Vi planerar att försöka slipta Rolf vid Sandviken i Harefjorden på Kent Olssons slip. För att kunna göra detta måste slipen förstärkas med en extra räls i mitten. Tanken är att denna ska ta upp den mesta av tyngden av båten och sidorälsarna endast för balansens skull. Vagnarna skulle då ej behöva förstärkas så mycket, men en del måste ju göras i alla fall. Bl.a. så skall två hjul i mitten på varje vagn svetsas på. Vi skall också sätta på stöttor även på den nedre vagnen. Även spelet behöver bytas, alternativt använda oss av flerskuren vire. Lyckas detta så kommer Rolf att få stå på slipen i vinter så att vi kan börja blästra och måla skrovet utvändigt till våren. Alla skrovgenomföringar kommer att undersökas och de som ej behövs kommer att svetsas igen. Påträffas några andra skador så kommer även dessa att åtgärdas förhoppningsvis skall detta vara klart i början av sommaren så att vi åter kan sjösätta. När skrovet är klart utvändigt kommer turen till däcket, reling och räcke. Brädgång och räcke kommer att riktas upp, lyftas av blästras och lagas. Trädäcket tas bort och ett plåtdäck svetsas på. På detta kommer sedan ett nytt trädäck att läggas. När i tiden detta kan göras vet vi inte ännu.

UPPDRAG

Vi har fått en förfrågan om vi skulle kunna bogsera två vikingaskepp från Vänern upp till Arvika någon gång i Juli månad nästa sommar. Vi får väl försöka planera in arbetena med båten så att den är körbar då detta skall ske, då det vore en fin PR-grej bl.a.

HISTORIA.

Rolf byggdes 1904 på Thorskogs varv vid Götaälv (mittemot Lödöse) på beställning av Borgviks Järnbruk. När bruket lades ner övergick Rolf i Billeruds ägo, och blev då troligen stationerad i Slottsbron. Under höstar och vintrar dirigerades Rolf och systerbåten Eold till Säffle och Byälven, där de bröt is och hjälpte skutorna mellan Jössefors och Vänern. forts.nästa sida.

Rolf var en liten båt, den orkade dra 60 mosor och hade sällan uppdrag på Vänern. Rolf flyttades senare till Säffle kanal och Byälven, där den bogserade massaved och timmer, samt pråmar med papper, massa och sågade trävaror mellan de olika bruken och omlastningsplatsen Spesshult vid Vänern. Fram till 1950 hade Rolf ångmaskin, då installerades den nuvarande Sefflemotorn på 170 hk. Detta utfördes på Karlstad Varv. Motorn kostade då 28.500 kr. Anders Larsson var då maskinist, och Harald Hemmingson Skeppare. Larsson vill minnas att ångmaskinen gick till skrot. Den hytt som sitter på Rolf var gammal redan när motorn byttes och såg likadan ut som idag. Göte Larsson som var eldare på systerbåten Eold, minns Eolds trähytt, som var av panelbräder. Akter om styrhytten var pentryt med en vedspis. Styrhyttsdörrarna var tvådelade av "stalldörrstyp". Rolf och Eold var från början nästan lika, varför Rolf bör ha haft en liknande hytt.

1956 överlämnades Rolf till Hillringsbergs sågverk. Gösta Mattson blev då skeppare, och Elof Olausson maskinist. Rolf ersatte då bogserbåten Sulfit, vilken då ansågs ha tjänat ut och skrotades. Under sågverkstiden var det 6 mans besättning, som bodde ombord samtidigt. En i förpiken, två under styrhytten och tre i akterhytten. De bogserade timmer och drog pråmar med sågade trävaror till Spesshult, fram till det att sågen lades ner 1966. Rolf övertogs då av Söljes skogsför

valtning, där den tjänstgjorde en kortare tid.Rolf såldes 1967 till Kenneth Sturesson, Säffle för att användas som dyktjänstfartyg. 1975 köptes båten av Bengt-Olof Sandinge i Lysekil. Den gamla mekaniska styrningen byttes år 1981 ut mot en ny hydraulisk av fabrikat Tenfjord. Larens Nordlund, Hönö köpte båten 1983. De sista åren har dock båten legat still vid kaj på Hönö, där saltvatten och luft har fått härja fritt. Våren 1994 efter tips från Karl Karlsson i Kil om att båten kanske var till salu, tog Kent Olsson Säffle kontakt med Larens som numera bor i Malmö, och fick bekräftat att så var fallet. Kent pratade då med ett antal likasinnade " båttokiga" och det bildades en förening som skulle försöka köpa, och rädda tillbaka Rolf till Säffle. Detta lyckades då Larens var mycket intresserad av att Rolf blev bevarad och då helst i Säffle där den har hört hemma.

HEMFÄRDEN

Fredagen 9/9 -94 for ett gäng på elva personer ner till Hönö , för att köpa och köra hem båten. Kontraktet skrevs under och sedan började arbetet med att röja upp på båten och förbereda för hemfärd Vi drabbades under Fredagen av den värsta storm sedan 1969 men arbetet gick trots detta bra. När kvällen kom var båten urstädad, något ton med skräp till tippen, motorn provkörd, tankarna dränerade och fyllda med diesel. Då kändes det skönt att få koppla av på Hönö hotell med en bit mat mm..

På Lördag morgon hade stormen bedarrat och vår avfärd följdes från kajen av ett antal intresserade Hönöbor. Till en början var farten inte mer än ca 6 knop p.g.a. alla snäckor och dyl. som hade växt fast på båtbotten och propeller. På Rivöfjorden var det en del gammal sjö från gårdagens storm, så Rolf fick visa vad den gick för. Motorn gick dock som en klocka så vi anlöpte Göteborg utan bekymmer. När vi skulle passera järnvägsbron i GBG så var vi och brovakten inte riktigt överens om brohöjden, varför masten blev "snabbfälld". Inga skador dock, endast lite rost ramlade av.När vi kom till Bohus lade vi till vid det gamla varvet och Staffan dök ner och skrapade ren propellern. Efter detta så ökade farten något. Efter slussen i Lilla Edet lade vi till vid Edet Rasta och åt middag.Till Trollhättan kom vi på kvällen och ca.kl 20 hade vi lagt till ovanför slusstrappan. .Trollhätte kanal sponsrade oss med slussavgiften. Vi övernattade hemma hos Kjell och Ulla i Sjuntorp och avgick mot Vänersborg kl 08 på Söndag morgon. Lämnade V-borg kl 0935 och efter en fin överfart över Vänern anlöpte vi Duse kl 1535. Farten hade ökat undan för undan, allt eftersom vi tappade"bottenbeklädnaden". Kl 16.15 avgick vi mot Säffle, nu med anhöriga, bekanta samt representant för Säffle-Tidningen, Sven-Erik Dahlström ombord. Detta resulterade i en stort uppslagen artikel i Säffle-Tidningen, Tisdagen därpå. Kl 16.45 den 12/9 anlöpte Rolf åter Säffle efter ca 20 år. KENT OLSSON TEL: 0533-12780

Nästa nr?

Tillbaka?